Grenaa Marine

Et slag for miljø og bæredygtighed

Algebehandling - miljøvenlige og godkendte midler

Godkendte midler er påkrævet ved algebehandling

4. maj 2016 Henrik Larsen 0 kommentarer

Der er ingen tvivl om, at foråret er højsæson for algebehandlinger af boligens facader, tag og fliser. Mange danskere gør brug af professionelle tagrensere, der klarer problemerne med de grønne belægninger for dem. Men det er desværre ikke alle, der kender til reglementet på området. Det betyder, at nogle firmaer anvender midler til algebekæmpelse, der ikke er blevet godkendt af den danske Miljøstyrelse.

Det kan være utroligt skadeligt for miljøet, hvis man ikke anvender de korrekte midler til at udføre en algebehandling. Hvis de forkerte midler ender i kloakkerne, kan det nedbryde de naturlige alger, der er en del af vores økosystem. Det er blandt andet derfor, at man ikke udfører algebehandlinger i regnvejr, da det her er sværere at styre, hvad der ender i nedløbssystemerne.

Ulovlig algebehandling skader miljø og klima

Det er kemikalielovens §33 om algevækst, der siger, at alle algemidler skal godkendes. Det gælder også, selvom det ikke fremgår, at produktet er henvendt som et middel til algebekæmpelse. Selvom et algebekæmpelsesmiddel er blevet godkendt, betyder det ikke, at det ikke indeholder farlige kemikalier. Det er derfor vigtigt, at man handler med omtanke, når midlet anvendes. Der følger altid et sikkerhedsdatablad med fra leverandøren, som den professionelle bruger af et produkt skal sættes sig ind i. Alternativt kan man vælge at benytte sig af et miljøgodkendt algebehandling hos en professionel algebehandler, såfremt man ikke kan overskue dette. Derudover er forholdsreglerne også listet på selve produktets etikette. Følger man ikke anvisningen, kan man komme til at skade miljøet, hvilket kan medføre erstatningsansvar for eventuelle miljøskader.

Hvis du vil være sikker på, at du ikke kommer til at skade miljøet ufrivilligt, så kan du altid give dig i kast med en spand vand og en hård børste. Man kommer langt med dette udstyr, selvom det kan være en tidskrævende metode, hvis det berørte areal er stort. Men på denne måde er du sikker på, at du er med til at skåne miljøet når du foretager en algebehandling.

Forrige artikel

Næste artikel